ประกาศทุนการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไปและพระสงฆ์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการรับใช้สังคม (School of English for Engaged Social Service – SENS)

สถาบันการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในของเครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมนานาชาติ (INEB Institute) ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการรับใช้สังคม (School of English for Engaged Social Service – SENS) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษไปพร้อมกับความตระหนักรู้ทางด้านสังคม เป็นคอร์สเรียนเต็มเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม ถึง 8 เมษายน 2563 ณ อาศรมวงศ์สนิท จังหวัดนครนายก

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่:

  • มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไปและต้องการเพิ่มทักษะความชำนาญด้านภาษาอังกฤษอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาอันสั้น
  • ต้องการฝึกใช้สมอง หัวใจ และทักษะต่างๆ ที่มีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
  • รักการเรียนรู้ โดยเฉพาะร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางความเชื่อ วัฒนธรรม และความคิด
  • มีความยืดหยุ่น ปรับตัวง่าย มีไฟและพลังในการใช้ชีวิต

ระยะเวลาเรียน: 12 มกราคม – 8 เมษายน 2563 (12 สัปดาห์)

สถานที่เรียน: อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 นครนายก

ค่าเล่าเรียน: USD6,000 (รวมค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน ที่พัก อาหารและเบรคทุกมื้อ ค่าเดินทางทัศนศึกษาในประเทศ ประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน)

ทุนการเรียนเต็ม USD6,000: สำหรับบุคคลสัญชาติไทย จำนวน 1 ทุน และพระสงฆ์ไทย จำนวน 1 ทุน

วิธีการสมัคร:

บุคคลทั่วไปและนักบวชที่สนใจส่งใบสมัครทางอีเมลได้ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://inebinstitute.org/eng หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล info@inebinstitute.org และทางเฟสบุ้ค INEB Institute

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา

– สำหรับบุคคลสัญชาติไทย: Regional English Language Office (U.S. Embassy in Thailand) https://th.usembassy.gov/education-culture/regional-english-language-office/

– สำหรับพระสงฆ์ไทย: คุณแม่มาลี ตั้งสิน และคุณหมอพิชัย ตั้งสิน เจ้าของธุรกิจโรงแรม Ramada Plaza แม่น้ำริเวอร์ไซด์ https://www.ramadaplazamenamriverside.com/